Betonghåltagning NBT AB | Tel: 08-6413030 Fax: 08-6413130 | Email: thomas@betonghaltagningnbt.se