Våra hästar

Företaget håller även på med tävling och uppfödning av travhästar, vi har våra fölmärrar på Gotland och använder oss av våran egen avelshingst Select Yankee.
Betonghåltagning NBT AB | Tel: 08-6413030 Fax: 08-6413130 | Email: thomas@betonghaltagningnbt.se